Acollida i Inserció social

ACISI ha treballat des de la seva creació per facilitar la inserció social de la població immigrada a Catalunya des d’una perspectiva comunitària i en col·laboració amb entitats públiques i privades. En aquest sentit, la gestió de Plans Comarcals d’Integració d’Immigrants ha permés as ACISI possar en contacte i interrelació a la població immigrada i els diferents serveis públics, tot promovent la seva inserció social.

Com a entitat consorciada de CEPAIM (Consorci d’Entitats per a la Acció Integral amb Migrants), ACISI desenvolupa des de 2006 a nivell de Catalunya un programa d’acollida de persones nouvingudes, generalment procedents de les Canàries. Amb aquest programa, es posen en marxa quatre dispositius:

 • Acollida d’emergència,
 • Acollida integral,
 • Acollida en llars i
 • Intervencions en assentaments.

ACISI ha desenvolupat els següents projectes lligats a l’Acollida i Inserció Social:

 • Gestió de Plans Comarcals d’Integració dels Immigrants (Baix Empordà i Baix Ebre), lligats al Pla Interdepartamental d’Immigració del Dept. de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 1999-2003, en col·laboració amb els Consells Comarcals del Baix Empordà i el Baix Ebre.
 • Projecte europeu transnacional “Lluita contra l’exclusió social de les minories ètniques i els immigrats a través de la cultura”. La cultura com instrument d’integració intercultural dels joves en els seus espais de lleure. Estudi exhaustiu de les iniciatives en aquest camp que s’estaven duent a terme arreu de Catalunya. Recull de bones pràctiques. Posada en marxa d’iniciatives innovadores en aquest camp. Realització de quatre seminaris temàtics en els diferents països implicats en el projecte, etc. (2003-2005).
 • Projecte Ludoètnia itinerant Baix Ebre. Es un dispositiu lúdic itinerant que s’apropa a diferents municipis petits, un o dos cops per setmana, per a donar resposta a les necessitats de lleure infanto-juvenil des de la interculturalitat. (2002-2003)

Programa d’acollida persones immigrades procedents de les Canàries. (2006-2009). Finançat pel Ministerio de Trabajo e Immigració, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Un Sol Mon. En colaboració amb CEPAIM, Consorci del que forma part ACISI, el programa desenvolupa les següents actuacions:

 • Acollida d’emergècia, de persones que acaben de arribar de arribar a Espanya a través de les costes.
 • Acollida Humanitaria, centres de residència temporal i acompanyament en la incorporació a la societat catalana de persones arribades a les costes.
 • Llars, ajuda a la incorporació de persones arribadase a les costes en vivendes i llars de compatriotes.
 • Assentaments, intervenció en assentaments i pisos sobreocupats