Gènere

La feminització de la immigració és un fet evident i els reptes que aixó suposa pera a les pròpies comunitats immigrades i per la població autòctona i els serveis obliga a dedicar una especial atenció als temes de gènere. Les diferències culturals respecte al paper de la dona es converteixen sovint en un eix central de les relacions entre poblacions immigrants de determidades procedències i població autòctona, fomentant estereotips i reaccions d’enclaustrament. Per altra banda, les dones immigrades es coverteixen cada vegada més en motors de canvi i desenvolupen un important paper en la integració i acomodació a la societat d’acollida de les poblacions nouvingudes.

Des del punt de vista de la violència de génere, les dones immigrades estan dins del grup de risc de marginació i són susceptibles de patir dos tipus de violència: pel fet de ser dona i pel fet de ser immigrada. En els últims anys s’està produint un augment de dones immigrades que són víctimes de la violència de gènere respecte a la que pateixen les dones autòctones.

Per tots aquests motius, ACISI treballa per a la promoció de la dona immigrada, cercant els seu apoderament a través de promoure les relacions, la sensibilització i la formació.

ACISI ha desenvolupat els següents projectes des d’una perspectiva de gènere:

  • Tirar Endavant. Programa de conscienciació sobre la violència domèstica adreçat a dones immigrants. Va ser catalogat com a Bona Pràctica en el programa Daphne de la Unió Europea. S’ha desenvolupat durant el 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.
  • Grup intercultural de dones. Durant el 2006 i 2007 i en colaboració amb CEPAIM i diverses associacions de veïns de Barcelona, ACISI desenvolupa projectes de formació prelaboral i foment de l’autoestima i les habilitats socials amb dones immigrants.
  • Agents de Salut Comunitària. En conveni amb el Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany, ACISI gestiona el projecte d’Agents de Salut Comunitària, durant el 2008 i 2009.