Blog

Àrees d´activitat i projectes

Àrees d´activitat i projectes

ACISI desenvolupa proyectes en les següents Árees:

 • Area d’Acollida i Inserció Social
 • Area de Mediació Intercultural
 • Area de Génere
 • Area de Cooperació i Codesenvolupament
 • Area de Sensibilització

Principals projectes i serveis desenvolupats

AREA D’ACOLLIDA I INSERCIÓ SOCIAL:

Gestió de Plans Comarcals d’Integració dels Immigrants (Baix Empordà i Baix Ebre), lligats al Pla Interdepartamental d’Immigració del Dept. de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 1999-2003, en col·laboració amb els Consells Comarcals del Baix Empordà i el Baix Ebre.

Projecte europeu transnacional “Lluita contra l’exclusió social de les minories ètniques i els immigrats a través de la cultura”. La cultura com instrument d’integració intercultural dels joves en els seus espais de lleure. Estudi exhaustiu de les iniciatives en aquest camp que s’estaven duent a terme arreu de Catalunya. Recull de bones pràctiques. Posada en marxa d’iniciatives innovadores en aquest camp. Realització de quatre seminaris temàtics en els diferents països implicats en el projecte, etc. (2003-2005).

Projecte Ludoètnia itinerant Baix Ebre. Es un dispositiu lúdic itinerant que s’apropa a diferents municipis petits, un o dos cops per setmana, per a donar resposta a les necessitats de lleure infanto-juvenil des de la interculturalitat. (2002-2003)

Programa d’acollida persones immigrades procedents de les Canàries. (2006-2009). Finançat pel Ministerio de Trabajo e Immigració, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Un Sol Mon. En colaboració amb CEPAIM, Consorci del que forma part ACISI, el programa desenvolupa les següents actuacions:

 • Acollida d’emergècia, de persones que acaben de arribar de arribar a Espanya a través de les costes.
 • Acollida Humanitaria, centres de residència temporal i acompanyament en la incorporació a la societat catalana de persones arribades a les costes.
 • Llars, ajuda a la incorporació de persones arribadase a les costes en vivendes i llars de compatriotes.
 • Assentaments, intervenció en assentaments i pisos sobreocupats

AREA DE MEDIACIÓ INTERCULTURAL

 • Gestió i dinamització de Serveis de Mediació Intercultural:
 • Comarca del Baix Empordà (1999-2002);
 • Municipi de Vilafranca del Penedès (2006-2009);
 • Xarxa de Mediació Intercultural “La Caixa”, Proyecte “Mediació per a la Convivència”, intervencions al Barcelonès, Pla de l’Estany, Baix Ebre (2007-2009).

Formació i supervisió en Mediació Intercultural:

 • Projecte “Apropant-nos” de formació a professionals, i establiment de xarxes transversals de treball amb migrants.
 • Curs Comunicació i Negociació (Mediació) interculturals. 80 hores. Baix Empordà (2002).
 • Curs “El procés de mediació: l’art de la transformació i de la permanència”, espai de formació conjunta per a mediadors interculturals. (2006).
 • Programa de Formació contínua i supervisió en Mediació Intercultural (2005-2008) sessions periòdiques de supervisió del treball dels mediadors i de formació contínua sobre temàtiques relacionat amb el món de la immigració i de la interculturalitat.
 • Curs: Introducció a la Mediació Intercultural per professionals de l’àmbit social. 20 hores (Tortosa). 2005.
 • Curs Mediació i interculturalitat en l’àmbit socioeducatiu. 20 hores. Tortosa. 2008, Juntament amb UNESCO i Universitat Rovira i Virgili.
 • Curs Mediació i interculturalitat en l’àmbit socioeducatiu. 25 hores. Tortosa. 2008, Juntament amb UNESCO i Universitat Rovira i Virgili.
 • Curs Mediació Intercultural Comunitària. 50 hores, Barcelona, 2008.

AREA DONES I IMMIGRACIÓ

 • Tirar Endavant. Programa de conscienciació sobre la violència domèstica adreçat a dones immigrants. Va ser catalogat com a Bona Pràctica en el programa Daphne de la Unió Europea. S’ha desenvolupat durant el 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.
 • Grup intercultural de dones. Durant el 2006 i 2007 i en colaboració amb CEPAIM i diverses associacions de veïns de Barcelona, ACISI desenvolupa projectes de formació prelaboral i foment de l’autoestima i les habilitats socials amb dones immigrants.
 • Agents de Salut Comunitària. En conveni amb el Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany, ACISI gestiona el projecte d’Agents de Salut Comunitària, durant el 2008 i 2009.

AREA CODESENVOLUPAMENT

 • Fundació d’Emigrats Senegalesos, Procès de constitució de la Fundació d’Emigrats Senegalesos (FES) iniciada en 2004 i que des de 2006 compta amb el suport d’ACISI i CEPAIM com entitats espanyoles. En 2007-2008 ACISI va obtenir la subvenció de Barcelona Solidària per concretitzar aquesta idea que va neixer a Catalunya.
 • Centre d’Orientació i de Documentació de la fundació d’Emigrats Senegalesos (CODEFES), Creació d’un Centre a Dakar dirigit a candidats potencials a l’emigració per faciltar l’informació i orientació. Però també un instrument de suport a entitats o/i persones que volen informació sobre Senegal en àmbit de les migracions i del codesenvolupament. Barcelona Solidària, 2008 – 2009.

AREA DE SENSIBILITZACIÓ

 • Taller d’intercanvi de pares d’alumnes “Un espai per trobar-nos un espai per aprendre”. En col·laboració amb el Dept. d’Ensenyament vàrem organitzar uns espais d’interrelació entre pares d’alumnes catalans i nouvinguts, en els quals l’aprenentatge era l’excusa per a l’intercanvi i la interacció entre autòctons i nouvinguts (2001-2002).
 • Curs l’Islam i àmbit local. Per a professionals dels serveis personals i de l’administració municipal i comarcal. Instruments per a donar resposta a les demandes de sol públic per a enterraments, espais de culte, escorxadors, etc. (2001-2003)
 • Curs d’eines per al treball amb famílies magribines. Per a professionals dels serveis d’atenció a les persones (2001).
 • Projecte “Multiculturalitat al Baix Empordà”. Formació i debat per a professionals dels serveis d’atenció a les persones. (2000).
 • Projecte “Linata Arraf” d’activitats culturals organitzades en col·laboració amb el teixit social dels municipis i la participació social dels ciutadans als quals anaven dirigides. Baix Empordà (2002).
 • Cicles de Conferències: “Les Dues Mirades”. (2004). La Riquesa de la Interculturalitat (2005). Entre dues Cultures (2006) Interculturalitat a l’Escola, El mercat Loboral i els mitjans de comunicació (2005) Étnies Africanes (2006).

Comments are closed.

Leave a Reply