Presentació

ACISI va ser creada al 1999 per treballar conjuntament amb altres entitats públiques i privades en cooperació i codesenvolupament, així com en l’acollida i la inserció social de la població immigrada des d’una perspectiva intercultural, tot posant un accent especial en les relacions entre els col·lectius immigrats i la població autòctona per tal de aprofundir la cohesió social.

Des d’aquesta visió, ACISI aposta pel treball en xarxa, per la col·laboració en el territori i per la mediació intercultural com un sector estratègic que permet, facilita i promou la comunicació entre col·lectius que pertanyen a diverses cultures amb la intenció d’afavorir la cohesió social i avançar cap a una societat intercultural.

ACISI desenvolupa projectes en les següents àrees:

  • Area d’Acollida i Inserció Socia
  • Area de Mediació Intercultural
  • Area de Génere
  • Area de Cooperació i Codesenvolupament
  • Area de Sensibilització