Intervenció comunitària intercultural a Tortosa

PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL A TORTOSA 2010-2013

És un projecte de construcció de la convivència intercultural i la cohesió social a la ciutat de Tortosa, (Terres de l’Ebre, Catalunya), mitjançant un procés compartit per tota la comunitat (administracions, recursos tècnics públics i entitats socials, la ciutadania i les seves associacions) i dinamitzat per un equip tècnic d’ACISI en col·laboració amb l’Ajuntament.

Forma part d’un ampli programa endegat i finançat per Fundació “la Caixa” per l’elaboració i la implementació simultànea d’un model tèoric i pràctic innovador i sostenible en la gestió de la diversitat en 17 municipis i barris de tot l’Estat, que aspira a convertir-se en referent d’intervenció social en contextos multiculturals.

Objectius:

El projecte vol impulsar dinàmiques de col·laboració entre els agents socials del territori i la ciutadania per tal de contribuir al foment de la convivència ciutadana i intercultural en una realitat en la que la presència i l’arrelament de persones de diversos orígens culturals plantegen reptes i noves oportunitats per la cohesió social.

Mitjançant la fusió de metodologies de mediació intercultural i intervenció comunitària i dissenyat des de la realitat de Tortosa, aquest projecte preventiu, promocional i participatiu es desplega com a recurs humà i tècnic per:

  • impulsar un procés comunitari intercultural amb una àmplia participació
  • actuar prioritàriament en l’àmbit sòcioeducatiu, en l’àmbit de la salut comunitària i en l’àmbit de les relacions ciutadanes i del seu teixit associatiu.
  • col·laborar i donar suport metodològic i tècnic als recursos ja existents en el territori (tècnics i professionals, institucionals i socials), molt especialment en els eixos de famílies, infància i joventut
  • afavorir la participació de tots i totes en la vida local i en el teixit associatiu
  • facilitar la interacció i col·laboració entre veïns-es des d’una perspectiva de convivència intercultural constructiva, amb el treball en xarxa i els espais de diàleg com a eines prioritàries
  • potenciar el sentit de pertinença al barri i a la ciutat
  • Acisi: Últimes notícies