Objectius

  • Oferir una atenció específica per a l’acolliment, la formació i la inserció social i laboral de la població immigrada i refugiada a Catalunya.
  • Contribuir al coneixement mutu i a les bones relacions entre població immigrada i societat d’acollida.
  • Cooperar al desenvolupament social i econòmic dels països de procedència dels immigrants.
  • Promoure la realització d’estudis i investigacions sobre les condicions de vida i treball dels immigrants i refugiats estrangers a Catalunya.