Blog

Sensibilització

Sensibilització

Des d’ACISI s’entèn la sensibilització com a una eina de treball transversal, l’objectiu del qual és abonar el camí per al coneixement, la comunicació i l’enteniment en igualtat de condicions entre persones de diferentes procedències i cultures. Donar a conèixer i donar-se a coneixer, crear espais de relació, de reflexió i debat són maneres de avançar en aquest camí, tot estimulant la participació i el coneixement mutu. Tot i que aquesta és una tasca realitzada des de totes les àrees d’intervenció, i molt especialment de de la de mediació intercultural, hem dedicat esforços específics per dinamitzar encontres i espais de participació, coneixement i comunicació.

Entre els projectes lligats a la sensibilització en destaquem:

  • Taller d’intercanvi de pares d’alumnes “Un espai per trobar-nos un espai per aprendre”. En col·laboració amb el Dept. d’Ensenyament vàrem organitzar uns espais d’interrelació entre pares d’alumnes catalans i nouvinguts, en els quals l’aprenentatge era l’excusa per a l’intercanvi i la interacció entre autòctons i nouvinguts (2001-2002).

  • Curs l’Islam i àmbit local. Per a professionals dels serveis personals i de l’administració municipal i comarcal. Instruments per a donar resposta a les demandes de sol públic per a enterraments, espais de culte, escorxadors, etc. (2001-2003)

  • Curs d’eines per al treball amb famílies magribines. Per a professionals dels serveis d’atenció a les persones (2001).

  • Projecte “Multiculturalitat al Baix Empordà”. Formació i debat per a professionals dels serveis d’atenció a les persones. (2000).

  • Projecte “Linata Arraf” d’activitats culturals organitzades en col·laboració amb el teixit social dels municipis i la participació social dels ciutadans als quals anaven dirigides. Baix Empordà (2002).

  • Cicles de Conferències: “Les Dues Mirades”. (2004). La Riquesa de la Interculturalitat (2005). Entre dues Cultures (2006) Interculturalitat a l’Escola, El mercat Loboral i els mitjans de comunicació (2005) Étnies Africanes (2006).
Leave a Reply