Sensibilització i Formació

Des d’ACISI s’entenen la sensibilització i la formació com a eines de treball transversal, l’objectiu del qual és abonar el camí per al coneixement i l’enfortiment de les capacitats,  i la comunicació i l’enteniment en igualtat de condicions entre persones de diferentes procedències i cultures. Donar a conèixer i donar-se a coneixer, crear espais de relació, de reflexió i debat són maneres de avançar en aquest camí, tot estimulant la participació i el coneixement mutu. Tot i que aquesta és una tasca realitzada des de totes les àrees d’intervenció, hem dedicat esforços específics per dinamitzar encontres i espais de participació, coneixement i comunicació. | como funciona forex club libertex

 

Entre els projectes lligats a la sensibilització en destaquem:

 • Taller d’intercanvi de pares d’alumnes “Un espai per trobar-nos un espai per aprendre”. En col·laboració amb el Dept. d’Ensenyament vàrem organitzar uns espais d’interrelació entre pares d’alumnes catalans i nouvinguts, en els quals l’aprenentatge era l’excusa per a l’intercanvi i la interacció entre autòctons i nouvinguts (2001-2002).

 

 • Curs l’Islam i àmbit local. Per a professionals dels serveis personals i de l’administració municipal i comarcal. Instruments per a donar resposta a les demandes de sol públic per a enterraments, espais de culte, escorxadors, etc. (2001-2003)

 

 • Curs d’eines per al treball amb famílies magribines. Per a professionals dels serveis d’atenció a les persones (2001).

 

 • Projecte “Multiculturalitat al Baix Empordà”. Formació i debat per a professionals dels serveis d’atenció a les persones. (2000).

 

 • Projecte “Linata Arraf” d’activitats culturals organitzades en col·laboració amb el teixit social dels municipis i la participació social dels ciutadans als quals anaven dirigides. Baix Empordà (2002).

 

 • Cicles de Conferències: “Les Dues Mirades”. (2004). “La Riquesa de la Interculturalitat” (2005). “Entre dues Cultures “(2006) “Interculturalitat a l’Escola, El mercat Laboral i els mitjans de comunicació” (2005)  i “Étnies Africanes” (2006).

 

Mediació Intercultural i Acció Comunitària

Des de la seva creació, ACISI s’ha compromès amb la mediació intercultural, al entendre que aquesta era una eina de primer ordre per a facilitar la comunicació i l’enteniment entre persones de diferents cultures, tot promovent la cohesió social i la integració de les poblacions d’origen immigrant. És per això que en la seva trajectòria professional ha promogut la creació de serveis de mediació, la formació de mediadors/es interculturals i d’altres agents socials en habilitats de mediació intercultural.

En l’any 2003 ACISI va entrar a formar part del Grupo Triángulo, xarxa de Mediació Intercultural, tot participant en un estimulant debat sobre la construcció de la figura mediadora i desenvolupant accions com l’elaboració d’una Guía de Evaluación de la acción mediadora y la preparación i realització del I Encuentro Estatal de Mediadores/as Interculturales, que es va dur a terme a València en març de 2007.

 

ACISI ha desenvolupat els següents projectes lligats a la Mediació Intercultural:

Gestió i dinamització de Serveis de Mediació Intercultural:

 • Comarca del Baix Empordà (1999-2002);
 • Municipi de Vilafranca del Penedès (2006-2009);
 • Xarxa de Mediació Intercultural “La Caixa”, Proyecte “Mediació per a la Convivència”, intervencions al Barcelonès, Pla de l’Estany, Baix Ebre (2007-2009).

Formació i supervisió en Mediació Intercultural:

 • Projecte “Apropant-nos” de formació a professionals, i establiment de xarxes transversals de treball amb migrants.
 • Curs Comunicació i Negociació (Mediació) interculturals. 80 hores. Baix Empordà (2002).
 • Curs “El procés de mediació: l’art de la transformació i de la permanència”, espai de formació conjunta per a mediadors interculturals. (2006).
 • Programa de Formació contínua i supervisió en Mediació Intercultural (2005-2008) sessions periòdiques de supervisió del treball dels mediadors i de formació contínua sobre temàtiques relacionat amb el món de la immigració i de la interculturalitat.
 • Curs: Introducció a la Mediació Intercultural per professionals de l’àmbit social. 20 hores (Tortosa). 2005.
 • Curs Mediació i interculturalitat en l’àmbit socioeducatiu. 20 hores. Tortosa. 2008, Juntament amb UNESCO i Universitat Rovira i Virgili.
 • Curs Mediació i interculturalitat en l’àmbit socioeducatiu. 25 hores. Tortosa. 2008, Juntament amb UNESCO i Universitat Rovira i Virgili.
 • Curs Mediació Intercultural Comunitària. 50 hores, Barcelona, 2008.

Projectes d’intervenció Comunitària

 • Imaginat la Convivència a Tortosa i Banyoles. Obra Social Fundació la Caixa, 2009.
 • Mediació Intercultural i treball en Xarxa a Tortosa. Obra Social Fundació La Caixa, 2009-2010.
 • Projecte de Intervenció Comunitària Intercultural. Obra Social Fundació La Caixa 2010-2011
 • Assentament i Acció Humanitària en Assentaments. Ajuntament de Barcelona i Secretaria per a la Immigració. 2010.
 • Treballant en xarxa en St. Martí. Obra Social Fundació La Caixa 2011.
 • Acció Comunitària en assentaments. Ajuntament de Barcelona, 2011.

 

Acollida i Inserció social

ACISI ha treballat des de la seva creació per facilitar la inserció social de la població immigrada a Catalunya des d’una perspectiva comunitària i en col·laboració amb entitats públiques i privades. En aquest sentit, la gestió de Plans Comarcals d’Integració d’Immigrants ha permés a ACISI posar en contacte i interrelació a la població immigrada i els diferents serveis públics, tot promovent la seva inserció social.

Com a entitat membre de la Fundació CEPAIM Acció Integral amb Migrants, ACISI desenvolupa des de 2006 a nivell de Catalunya un programa d’acollida de persones nouvingudes, generalment procedents de les Canàries. Amb aquest programa, es posen en marxa quatre dispositius:

 • Acollida d’emergència,
 • Acollida integral,
 • Acollida en llars i
 • Intervencions en assentaments.


ACISI ha desenvolupat els següents projectes lligats a l’Acollida i Inserció Social:

 • Gestió de Plans Comarcals d’Integració dels Immigrants (Baix Empordà i Baix Ebre), lligats al Pla Interdepartamental d’Immigració del Dept. de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 1999-2003, en col·laboració amb els Consells Comarcals del Baix Empordà i el Baix Ebre.
 • Projecte europeu transnacional “Lluita contra l’exclusió social de les minories ètniques i els immigrats a través de la cultura”. La cultura com instrument d’integració intercultural dels joves en els seus espais de lleure. Estudi exhaustiu de les iniciatives en aquest camp que s’estaven duent a terme arreu de Catalunya. Recull de bones pràctiques. Posada en marxa d’iniciatives innovadores en aquest camp. Realització de quatre seminaris temàtics en els diferents països implicats en el projecte, etc. (2003-2005).
 • Projecte Ludoètnia itinerant Baix Ebre. Es un dispositiu lúdic itinerant que s’apropa a diferents municipis petits, un o dos cops per setmana, per a donar resposta a les necessitats de lleure infanto-juvenil des de la interculturalitat. (2002-2003)
 • Programa d’acollida persones immigrades procedents de les Canàries. (2006-2009). Finançat pel Ministerio de Trabajo e Immigració, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Un Sol Mon. En colaboració amb CEPAIM, Consorci del que forma part ACISI, el programa desenvolupa les següents actuacions:
 1. Acollida d’emergència, de persones que acaben de arribar de arribar a Espanya a través de les costes.
 2. Acollida Humanitària, centres de residència temporal i acompanyament en la incorporació a la societat catalana de persones arribades a les costes.
 3. Llars, ajuda a la incorporació de persones arribadase a les costes en vivendes i llars de compatriotes.
 4. Assentaments, intervenció en assentaments i pisos sobreocupats
 • Projectes d’intervenció en Assentaments. Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, La Secretaria per a la Immigració i l’Obra Social Fundació la Caixa, ACISI desenvolupa diferents projectes d’intervenció comunitaria i d’inserció social en els assentaments i pisos sobreocupats dels barris de Poblenou i Besos Mar de Barcelona. (2009-2011)

   

  Codesenvolupament

  ACISI considera l’actuació en Cooperació al Desenvolupament com a una conseqüència lògica de la intervenció amb població immigrada que es desplaça del seu país d’origen per les dificultats que troba de portar a terme el seu projecte de vida. Des d’aquet lligam entre migració i desenvolupament ens situem en la línia del Codesenvolupament, al qual considerem com la conexió entre les polítiques d’immigració i de cooperació, en una dimensió en la qual es proposa la immigració com a font de desenvolupament econòmic, cultural i social, tot actuant les persones immigrants com a vectors de desenvolupament tant en el seu país d’origen com en el d’acollida. El codesenvolupament suposa la implicació de dues o més entitats que col·laboren en pla d’igualtat en el país d’emigració i d’immigració, tot perseguint el benefici mutu d’ ambdues societats.

  ACISI ha desenvolupat els següents projectes lligats al Codesenvolupament:

  • Fundació d’Emigrats Senegalesos, Procès de constitució de la Fundació d’Emigrats Senegalesos (FES) iniciada en 2004 i que des de 2006 compta amb el suport d’ACISI i CEPAIM com entitats espanyoles. En 2007-2008 ACISI va obtenir la subvenció de Barcelona Solidària per concretitzar aquesta idea que va neixer a Catalunya.
  • Centre d’Orientació i de Documentació de la fundació d’Emigrats Senegalesos (CODEFES), Creació d’un Centre a Dakar dirigit a candidats potencials a l’emigració per faciltar l’informació i orientació. Però també un instrument de suport a entitats o/i persones que volen informació sobre Senegal en àmbit de les migracions i del codesenvolupament. Barcelona Solidària, 2008 – 2009.
  • FES en Acció. Projecte amb el que es pretenia difondre l’existència de las FES a Catalunya tot  organitzant un seminari sobre La Diàspora com a motor de canvi. Va Comptar amb el suport de lACCD, 2009-2010.
  • TOOG TEKKI (Queda’t i siguis útil), projecte bianual amb el que es preten enfortir i ampliar els Centres d’Orientació i Documentació de la FES a Dakar, Kolda i Matam, tot incidint en la formació professional dels joves per tal de donar alternatives a l’emigració. Barcelona Solidària, 2009-2011.
  • SENCAT, projete d’identificació de socis i contraparts a Senegal i d’enfortiment de les capacitats dels líders d’associacions senegaleses a Catalunya, en col·laboració amb la CASC. ACCD, 2011.
  • Formació i difusió de la Guia de retorn elaborada per l’OIT. 2010-2011.
  • Col·laboració amb l’OIT de Senegal, La FES i la CNTS en el projecte Pomouvoir l’emploi, protéger les personnes, per a la creació d’una xarxa de centres d’orientació i documentació d’ajuda als migrants.

   

  Gènere

  La feminització de la immigració és un fet evident i els reptes que aixó suposa per a les pròpies comunitats immigrades i per la població autòctona i els serveis obliga a dedicar una especial atenció als temes de gènere. Les diferències culturals respecte al paper de la dona es converteixen sovint en un eix central de les relacions entre poblacions immigrants de determidades procedències i població autòctona, fomentant estereotips i reaccions d’enclaustrament. Per altra banda, les dones immigrades es coverteixen cada vegada més en motors de canvi i desenvolupen un important paper en la integració i acomodació a la societat d’acollida de les poblacions nouvingudes.

  Des del punt de vista de la violència de génere, les dones immigrades estan dins del grup de risc de marginació i són susceptibles de patir dos tipus de violència: pel fet de ser dona i pel fet de ser immigrada. En els últims anys s’està produint un augment de dones immigrades que són víctimes de la violència de gènere respecte a la que pateixen les dones autòctones.

  Per tots aquests motius, ACISI treballa per a la promoció de la dona immigrada, cercant els seu apoderament a través de promoure les relacions, la sensibilització i la formació.

   

  ACISI ha desenvolupat els següents projectes des d’una perspectiva de gènere:

  • Tirar Endavant. Programa de conscienciació sobre la violència domèstica adreçat a dones immigrants. Va ser catalogat com a Bona Pràctica en el programa Daphne de la Unió Europea. S’ha desenvolupat durant el 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010.
  • Grup intercultural de dones. Durant el 2006 i 2007 i en colaboració amb CEPAIM i diverses associacions de veïns de Barcelona, ACISI desenvolupa projectes de formació prelaboral i foment de l’autoestima i les habilitats socials amb dones immigrants.
  • Agents de Salut Comunitària. En conveni amb el Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany, ACISI gestiona el projecte d’Agents de Salut Comunitària, durant el 2008 i 2009.

  ACISI

  Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat